Projekty

Společnost MBB Technik, spol. s r.o. v letech 2016-2017 realizuje projekt s cílem uvést do provozu technologie pro výrobu lisovacích nástrojů a vstřikovacích forem, což umožní vyrábět ve vysoké kvalitě a reagovat okamžitě a flexibilně na přicházející malé i velké zakázky. Předmětem projektu je pořízení dvou nových technologických zařízení s vyššími technickými a užitnými parametry, které povede ke zkvalitnění a zefektivnění výrobního procesu a navýšení výrobní kapacity.

Projekt s názvem „Pořízení moderní technologie pro výrobu lisovacích nástrojů a vstřikovacích forem“ je spolufinancován Evropskou unií.