Strojní díly

Na základě dodané výrobní dokumentace je prováděna výroba složitých strojních dílů s využitím komplexního strojního vybavení včetně nejmodernějších CNC strojů. Výroba je prováděna od nákupu materiálu až po dodání kompletního výrobku s měrovým protokolem.